Gepensioneerden vereniging GUC
Gouda Apollo - Unilever Emery - Unichema Chemie - Uniqema - CrodaNajaarsbijeenkomst 12 oct. 2016
opening door de voorzitter  
 
Danny praat ons bij over de lopende projecten  
 
 
Han Rieffe over gewasbeschermingsmiddelen  
 
 
 
Pascal van Norden ultraloper, in de bergen & op de weg  
 
 
 
 
 
Nico weer 4 jaar in het Croda Pensioenfonds  
 
Pim bedankt Johan voor zijn jaren in het Verantwoordingsorgaan